ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ISBN 9789604580064

Σελίδες: 392
Τιμή:  24.38 €  

Μόνιμη διεύθυνση αυτής της σελίδας:
https://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604580064

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 15273

ΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αν δεν ξοδέψουμε για επενδύσεις, δεν δημιουργούνται δυνατότητες για κέρδη. Αυτή είναι η αναγκαία συνθήκη. Όμως δεν αρκεί.

Για να υπάρξει κέρδος θα πρέπει τα έσοδα από τις επενδύσεις να είναι μεγαλύτερα από τα έξοδα που θα έχουν γίνει για να υλοποιηθούν και για να λειτουργήσουν αυτές. Αυτή είναι η ικανή συνθήκη. Αλλά ακόμη και αν υπάρξουν κέρδη, θα είναι αρκετά; Τι δυνατότητες σε είδος και σε μέγεθος δημιουργούμε με κάποιες επενδύσεις;

Πόσες χρειάζονται και πόσο μας κοστίζουν; Σε ποιο βαθμό αξιοποιούμε ποιοτικά, και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούμε ποσοτικά αυτές τις δυνατότητες που μας δίνουν οι επενδύσεις μας; Ποια προϊόντα παράγουμε;

Πώς έχουμε σχεδιάσει αυτά και τον τρόπο παραγωγής τους; Για να έχουμε μεγάλο παραγωγικό δυναμικό και να πιάσουμε χαμηλό μέσο Κόστος κάνουμε μεγάλες επενδύσεις, όμως σε αυτή την περίπτωση αυξάνουν τα Σταθερά Κόστη τους και το ρίσκο υποαπασχόλησης τους.

Η ανάγκη για ελαστικότητα αποτρέπει τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, που χρειάζεται όμως για υψηλή π/τα, ενώ τα υψηλά ΣΚ στρέφουν τις Επιχειρήσεις στην πλευρά του εσόδου. Αυτά είναι μερικά από τα φλέγοντα θέματα που αντιμετωπίζονται στο 10° βιβλίο της σειράς «Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ» απαραίτητο σε Οικονομικά Στελέχη αλλά και σε Τεχνικούς καριέρας.

 
-- Επιστροφή στον κατάλογο των βιβλίων --