ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
-50%
Εκδόσεις
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
19 χρόνια βιβλία ποιότητας
Λεπτομερής αναζήτηση

Full text search
για βιβλία, συγγραφείς, βιβλιοπαρουσιάσεις,
στα πλήρη κείμενα των περιγραφών και των βιογραφικών.

Συνδεθείτε για να δείτε το λογαριασμό σας και το ιστορικό των παραγγελιών σας
Το καλάθι αγορών είναι άδειο
Πληροφορίες για τις
Εκδόσεις Επίκεντρο

2310256146 Θεσσαλονίκη
2103811077 Αθήνα

Γρήγορη αναζήτηση:    
    2310256146 Θεσσαλονίκη   -   2103811077 Αθήνα
Switch to English version Παρακολουθήστε το κανάλι
των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
στο YouTube
Επισκεφθείτε μας
στο Facebook
 Ακολουθήστε μας
στο X (πρώην Twitter)
 Δείτε μας
στο Instagram
 Διασκεδάστε μαζί μας
στο TikTok
Η ιστοσελίδα μας είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της.
 
Έγραψαν-είπαν για τα βιβλία μας:     Ιστοσελίδα «politismikos.gr», 08-06-2024     για το     Η Κόκκινη Βία τη Δεκαετία του ’40 στην Πιερία
Βίντεο εκδηλώσεων - βιβλιοπαρουσιάσεων - συνεντεύξεων συγγραφέων των εκδόσεων Επίκεντρο
 2024-06-22^ΣΥΝΟΡΑ βασισμένο στο «Μικρό ημερολόγιο συνόρων» του Γκαζμέντ Μ. Καπλάνι22-6-2024
ΣΥΝΟΡΑ βασισμένο στο «Μικρό ημερολόγιο συνόρων» του Γκαζμέντ Μ. Καπλάνι
2024-05-19^Βαλκάνιοι Κόσμοι19-5-2024
Βαλκάνιοι Κόσμοι
2024-05-18^Η Επερχόμενη Αταξία18-5-2024
Η Επερχόμενη Αταξία
2024-05-18^Η κρυφή ιστορία του Μακεδονικού Ζητήματος18-5-2024
Η κρυφή ιστορία του Μακεδονικού Ζητήματος
2024-05-15^Η ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ15-5-2024
Η ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ
2024-05-14^Τα βιβλία της Hannah Arendt14-5-2024
Τα βιβλία της Hannah Arendt
2024-04-23^Ο Βενιζέλος και η Βασιλεία23-4-2024
Ο Βενιζέλος και η Βασιλεία
 
Συγγραφείς βιβλίων των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
Ταξινόμηση: Αναζήτηση:
Θεολογίδης ΣωτήρηςΘεολογίδης Σωτήρης
 • Το άγνωστο ελληνικό μπάσκετ
 • ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Ο Σω­τή­ρης Θε­ο­λο­γί­δης είναι δη­μο­σι­ο­γρά­φος, μέ­λος της ΕΣΗ­ΕΜΘ και του ΠΣΑΤ. Γεν­νή­θη­κε στον Κο­λιν­δρό Πι­ε­ρί­ας και είναι μό­νι­μος κά­τοι­κος Θεσ­σα­λο­νί­κης. Απο­φοί­τη­σε από το Ε...
Καρατράντος ΤριαντάφυλλοςΚαρατράντος Τριαντάφυλλος
 • Αναζητώντας Ασφάλεια στην Περίοδο των...
 • 05.05.2010
 • ΣΦΑΞΕ ΜΕ ΑΓΑ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΙΑΣΩ
 • ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΕΝ ΕΒΛΕΠΕΣ...
Ο Δρ. Τρι­α­ντά­φυλ­λος Κα­ρα­τρά­ντος γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το Νο­έμ­βριο του 1982 και κα­τά­γε­ται από την Ατα­λά­ντη...
Χαρίση ΑντωνίαΧαρίση Αντωνία
 • Η εθνικοαπελευθερωτική προσπάθεια...
 • Η ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ...
Η Αντω­νία Χα­ρί­ση γεν­νή­θη­κε στον Τρί­λο­φο Βε­ροί­ας όπου έζη­σε τα παι­δι­κά της χρό­νια. Σπού­δα­σε Παι­δα­γω­γι­κά και ερ­γά­στη­κε από το 1984 έως το 2022 στην Εκ­παί­δευ­ση, αρ­χι­κά ως...
Ηρακλείδης ΑλέξηςΗρακλείδης Αλέξης
 • Conflict Resolution
 • Οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα...
 • Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ...
Ο Αλέ­ξης Ηρα­κλεί­δης είναι ομό­τι­μος κα­θη­γη­τής Δι­ε­θνών Σχέ­σε­ων στο Πά­ντειο Πα­νε­πι­στή­μιο. Σπού­δα­σε στην Πά­ντειο Σχο­λή Πο­λι­τι­κών Επι­στη­μών...
Baylis JohnBaylis John
 • Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς...
 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ...
Ο John Baylis είναι ομό­τι­μος κα­θη­γη­τής Πο­λι­τι­κής και Δι­ε­θνών Σχέ­σε­ων και ανα­πλη­ρω­τής αντι­πρύ­τα­νης στο Πα­νε­πι­στή­μιο Swansea.
Owens PatriciaOwens Patricia
 • Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς...
 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ...
Η Patricia Owens είναι κα­θη­γή­τρια Δι­ε­θνών Σχέ­σε­ων στο Πα­νε­πι­στή­μιο του Sussex.
Smith SteveSmith Steve
 • Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς...
 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ...
Ο Sir Steve Smith είναι αντι­πρύ­τα­νης και κα­θη­γη­τής Δι­ε­θνούς Πο­λι­τι­κής στο Πα­νε­πι­στή­μιο του Exeter.
Camm JohnCamm John
 • Κλινική καρδιολογία
Ο John Camm είναι κα­θη­γη­τής Κλι­νι­κής Καρ­δι­ο­λο­γί­ας στο St George¹s Hospital Medical School του Πα­νε­πι­στη­μίου του Λον­δί­νου και Κα­θη­γη­τής Καρ­δι­ο­λο­γί­ας στο Imperial College του Λον­δί­νου. Τα εν­δι­α­φέ­ρο­ντά του...
Gersh BernardGersh Bernard
 • Κλινική καρδιολογία
O Bernard Gersh είναι κα­θη­γη­τής Ια­τρι­κής στο Mayo Clinic College of Medicine, Σύμ­βου­λος Καρ­δι­αγ­γει­α­κών Πα­θή­σε­ων και Εσω­τε­ρι­κής Ια­τρι­κής. Οι προ­η­γού­με­νες θέ­σεις του πε­ρι­λαμ­βά­νουν τον Κα­θη­γη­τή Καρ­δι­ο­λο­γί­ας...
Κατρίτσης ΔημοσθένηςΚατρίτσης Δημοσθένης
 • Κλινική καρδιολογία
O Δρ Δ. Kατρί­τσης απε­φοί­τη­σε από την Iατρι­κή Σχο­λή του Πα­νε­πι­στη­μίου Aθη­νών το 1979, και το 1981 ανη­γο­ρεύ­θη Δι­δά­κτωρ του Πα­νε­πι­στη­μίου Αθη­νών. Eκπαι­δεύ­θη­κε στην Πα­θο­λο­γία από το 1981 έως το 1984 στο St Thomas’ Hospital του Λον­δί­νου....
Φραγκάκης ΝικόλαοςΦραγκάκης Νικόλαος
 • Κλινική καρδιολογία
Ο Νι­κό­λα­ος Φρα­γκά­κης Καρ­δι­ο­λό­γος. Επί­κου­ρος κα­θη­γη­τής του Αρι­στο­τε­λείου Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΑΠΘ) με εξει­δί­κευ­ση την Ηλε­κτρο­φυ­σι­ο­λο­γία (Αρ­ρυθ­μι­ο­λο­γία) και την Επεμ­βα­τι­κή Καρ­δι­ο­λο­γία. Απο­φοί­τη­σε...
Αλαχιώτης Ν. ΣταμάτηςΑλαχιώτης Ν. Σταμάτης
 • Διαφωνώ
 • Αναφορά στη βιοηθική
Ο Στα­μά­της Ν. Αλα­χι­ώ­της είναι Ομό­τι­μος κα­θη­γη­τής Γε­νε­τι­κής, π. Πρύ­τα­νης του Πα­νε­πι­στη­μίου Πα­τρών, και π. Πρό­ε­δρος του Παι­δα­γω­γι­κού Ιν­στι­τού­του. Πέ­ραν της ακα­δη­μα­ϊ­κής και...
Κατσαντώνης ΔημήτρηςΚατσαντώνης Δημήτρης
 • Prorex
 • Μέρες του ¹79 στη Θεσσαλονίκη
 • ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΟΥ ΟΛΑ ΑΛΛΑΞΑΝ
Ο Δη­μή­τρης Κα­τσα­ντώ­νης γεν­νή­θη­κε και με­γά­λω­σε στην Αθή­να αλ­λά ζει στη Θεσ­σα­λο­νί­κη πά­νω από τέσ­σε­ρις δε­κα­ε­τί­ες. Σπού­δα­σε Φυ­σι­κή στο...
Παπανικολάου Μ. ΜιλτιάδηςΠαπανικολάου Μ. Μιλτιάδης
 • Η Ελληνική Επανάσταση στην Τέχνη
Ο Μιλ­τι­ά­δης Πα­πα­νι­κο­λάου σπού­δα­σε στη Φι­λο­σο­φι­κή Σχο­λή Θεσ­σα­λο­νί­κης όπου υπη­ρέ­τη­σε ως κα­θη­γη­τής της Ιστο­ρί­ας της Τέ­χνης. Υπήρ­ξε υπό­τρο­φος του Ι.Κ.Υ. για σπου­δές στην Ιστο­ρία της Τέ­χνης στο Μό­να­χο....
Stoianovich TraianStoianovich Traian
 • Βαλκάνιοι Κόσμοι
Ο Traian Stoianovich γεν­νή­θη­κε σε ένα μι­κρό χω­ριό στη γι­ου­γκοσ­λα­βι­κή Μα­κε­δο­νία. Σπού­δα­σε στις Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες και τη Γαλ­λία, δί­δα­ξε για τέσ­σε­ρις δε­κα­ε­τί­ες ευρω­πα­ϊ­κή και πα­γκό­σμια ιστο­ρία στο Πα­νε­πι­στή­μιο...
Σταματόπουλος ΔημήτρηςΣταματόπουλος Δημήτρης
 • Βαλκάνιοι Κόσμοι
 • ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ...
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ...
Ο Δη­μή­τρης Στα­μα­τό­που­λος είναι κα­θη­γη­τής Βαλ­κα­νι­κής και Ύστε­ρης Οθω­μα­νι­κής Ιστο­ρί­ας στο Τμή­μα...
Γιαννουλόπουλος Γιώργος
 • Αγραμματοσύνης Εγκώμιον
Ο Γι­ώρ­γος Γι­αν­νου­λό­που­λος γεν­νή­θη­κε το 1942 και το 1967 με­τοί­κη­σε στο Λον­δί­νο όπου ερ­γά­στη­κε στο BBC. Άρ­θρα του δη­μο­σι­εύ­τη­καν σε ελ­λη­νι­κά πε­ρι­ο­δι­κά και κυ­ρί­ως στον Πο­λί­τη. Στην Ελ­λά­δα έχουν εκ­δο­θεί τα εξής βι­βλία: – Ο λα­μπε­ρός κό­σμος των ΜΜΕ-εικό­να, μό­δα, δι­α­φή­μι­ση, εκ­δό­σεις ΥΨΙ­ΛΟΝ, 2002 – ...
Καπλάνι Μ. ΓκαζμέντΚαπλάνι Μ. Γκαζμέντ
 • Με λένε Ευρώπη
 • ΜΙΚΡΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΡΩΝ
 • Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ
 • ΛΑΘΟΣ ΧΩΡΑ
Ο Γκαζ­μέντ Κα­πλά­νι γεν­νή­θη­κε το 1967 στην πό­λη Λού­σια της Αλ­βα­νί­ας. Τον Ια­νου­ά­ριο του 1991 πέ­ρα­σε τα...
Μικρούδης Δ. Γεώργιος
 • Ο Βενιζέλος και η Βασιλεία
O Γε­ώρ­γι­ος Δ. Μι­κρού­δης γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1967. Σπού­δα­σε Νο­μι­κά στο Πα­νε­πι­στή­μιο Αθη­νών και Νε­ό­τε­ρη Ιστο­ρία στο Πα­νε­πι­στή­μιο Νε­ά­πο­λις Πά­φου. Είναι δι­δά­κτωρ νο­μι­κής. Υπη­ρε­τεί στο δι­κα­στι­κό σώ­μα από το 1995. Η προ­η­γού­με­νη με­λέ­τη του Το με­τέ­ω­ρο βή­μα στη Μι­κρα­σία κυ­κλο­φο­ρεί σε 3η έκ­δο­ση...
Καρατζόγλου ΓιάννηςΚαρατζόγλου Γιάννης
 • Μεσεγγυούχοι και Δοσίλογοι και το...
 • ΟΙ ΝΤΟΝΜΕ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ...
 • και 2 ακόμη βιβλία...
Ο Γι­άν­νης Κα­ρα­τζό­γλου γεν­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το 1946. Σπού­δα­σε Οικο­νο­μι­κά και Δι­οί­κη­ση...
Στούπας ΚώσταςΣτούπας Κώστας
 • Η Επερχόμενη Αταξία
Ο Κώ­στας Στού­πας γεν­νή­θη­κε στα Γι­άν­νε­να το 1962 και με­γά­λω­σε στη Δυ­τι­κή Γερ­μα­νία. Από τις αρ­χές της δε­κα­ε­τί­ας του ’90 ασχο­λεί­ται με τη δη­μο­σι­ο­γρα­φία και την αρ­θρο­γρα­φία γύ­ρω από θέ­μα­τα που αφο­ρούν τις...
Μπούνιν ΙβάνΜπούνιν Ιβάν
 • Σκοτεινές αλέες
 • ΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΕΣ
O Ιβάν Μπού­νιν, κα­τέ­χει μία ιδι­αί­τε­ρη, ξε­χω­ρι­στή θέ­ση στα ρω­σι­κά γράμ­μα­τα του 20ού αιώ­να. Και αυτό όχι μό­νο γι­α­τί ήταν ο πρώ­τος Ρώ­σος συγ­γρα­φέ­ας που τι­μή­θη­κε με το βρα­βείο...
Τριανταφυλλίδης Β. ΔημήτρηςΤριανταφυλλίδης Β. Δημήτρης
 • Σκοτεινές αλέες
 • Ρωσία. Pro et Contra
 • Senilia ή Ποιήματα σε πρόζα
 • και 5 ακόμη βιβλία...
Ο Δη­μή­τρης Β. Τρι­α­ντα­φυλ­λί­δης, γεν­νή­θη­κε το 1959 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ολο­κλή­ρω­σε τις προ­πτυ­χι­α­κές και...
Αναστασόπουλος Κ. ΒασίληςΑναστασόπουλος Κ. Βασίλης
 • Χάνια και Οδικοί Άξονες της...
Ο Βα­σί­λης Κ. Ανα­στα­σό­που­λος γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να (με κα­τα­γω­γή από Αρ­κα­δία). Το 1995 δη­μι­ούρ­γη­σε την δι­α­δι­κτυ­α­κή σε­λί­δα www.opsarion.gr (Ψά­ρι Ηραί­ας Αρ­κα­δί­ας). Από το 2002 μέ­χρι και το 2015 αρ­θρο­γρα­φού­σε...
Γκροσδάνης ΝίκοςΓκροσδάνης Νίκος
 • Έτσι τα γνώρισα, έτσι τα αγάπησα
 • ΘΥΜΑΜΑΙ
 • Η Μυθολογία των Ειδώλων
Ο Νί­κος Γκροσ­δά­νης γεν­νή­θη­κε στο Πρά­βι Παγ­γαίου, όπου έζη­σε έως τα 14 του χρό­νια. Το 1964 με­τα­κό­μι­σε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όπου ζει έως...
Δασκαρόλης Β. ΙωάννηςΔασκαρόλης Β. Ιωάννης
 • Μεταξάς εναντίον Τσαλδάρη
Ο Ιω­άν­νης Β. Δα­σκα­ρό­λης είναι Δι­δά­κτωρ Σύγ­χρο­νης Ιστο­ρί­ας του Πα­νε­πι­στη­μίου Νε­ά­πο­λις Πά­φου.
Χατζημπίρος ΚίμωνΧατζημπίρος Κίμων
 • Θερμοκήπια Κρίσεων
Ομό­τι­μος Κα­θη­γη­τής ΕΜΠ, δι­δά­σκει Οικο­λο­γία, Δι­α­χεί­ρι­ση και Πο­λι­τι­κή Πε­ρι­βάλ­λο­ντος από το 1988. Σπού­δα­σε Φυ­σι­κή στο Πα­νε­πι­στή­μιο Αθη­νών, Πλη­ρο­φο­ρι­κή, Οικο­λο­γία σε Πα­νε­πι­στή­μια της Γαλ­λί­ας. Μέ­λος της Σχο­λής...
Collington RosieCollington Rosie
 • Η Μεγάλη Φενάκη
Η Rosie Collington είναι υπο­ψή­φια δι­δά­κτωρ στο UCL Institute for Innovation and Public Purpose, όπου ερευ­νά την πο­λι­τι­κή οικο­νο­μία της εξω­τε­ρι­κής ανά­θε­σης. Έχει γρά­ψει για τις συμ­βου­λευ­τι­κές υπη­ρε­σί­ες...
Mazzucato MarianaMazzucato Mariana
 • Η Μεγάλη Φενάκη
 • Μην Αφήνετε μια Κρίση να Πάει...
 • Η Οικονομία της Αποστολής
 • Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
Η Mariana Mazzucato είναι Κα­θη­γή­τρια στα Οικο­νο­μι­κά της Και­νο­το­μί­ας και της Δη­μό­σι­ας Αξί­ας στο...
Αναγνωστόπουλος Π. Κώστας
 • Η Μεγάλη Φενάκη
 • ΠΡΟΟΔΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
 • ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΡΟΜΑΝΤΖΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ...
 • και 7 ακόμη βιβλία...
Ο Κώ­στας Π. Ανα­γνω­στό­που­λος είναι πο­λι­τι­κός μη­χα­νι­κός και οικο­νο­μο­λό­γος, με με­τα­πτυ­χι­α­κές σπου­δές στην επι­χει­ρη­σι­α­κή έρευ­να και τα πλη­ρο­φο­ρι­α­κά...
Τσουκαλά ΚυριακήΤσουκαλά Κυριακή
 • El Lissitzky. Αναζητώντας το...
 • σχέσεις σωμάτων και αρχιτεκτονική
 • Διαπλοκές του χώρου, τόμος Α
 • και 12 ακόμη βιβλία...
Η Κυ­ρι­α­κή Τσου­κα­λά σπού­δα­σε αρ­χι­τε­κτο­νι­κή στη Θεσ­σα­λο­νί­κη (1972-74) και στη Γε­νεύη (1974-78). Έκα­νε...
Arendt HannahArendt Hannah
 • Η Ζωή του Νου. Τόμος ΙΙ: Βούληση
 • Η Ζωή του Νου. Τόμος Ι: Σκέψη
 • ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟΥΣ ΖΟΦΕΡΟΥΣ
 • και 3 ακόμη βιβλία...
Η Χά­να Άρεντ (1906-1975) ήταν από τους στο­χα­στές που με τη βα­θύ­τη­τα και την πρω­το­τυ­πία του έρ­γου τους...
Τουργκένιεφ ΙβάνΤουργκένιεφ Ιβάν
 • Senilia ή Ποιήματα σε πρόζα
Ο Ιβάν Σερ­γκέ­γε­βιτς Τουρ­γκέ­νι­εφ ρώ­σος μυ­θι­στο­ρι­ο­γρά­φος, ποι­η­τής και θε­α­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, γεν­νή­θη­κε στις 9 Νο­εμ­βρίου του 1818 στο Αρι­όλ της Ρω­σί­ας και πέ­θα­νε στις 3 Σε­πτεμ­βρίου του 1883 στο Μπου­ζι­βάλ, κο­ντά...
Ψυχογιός Κ. ΔημήτρηςΨυχογιός Κ. Δημήτρης
 • Η Ζωή του Νου. Τόμος ΙΙ: Βούληση
 • Η Ζωή του Νου. Τόμος Ι: Σκέψη
 • Διαδρομές
 • και 5 ακόμη βιβλία...
Ο Δη­μή­τρης Κ. Ψυ­χο­γι­ός γεν­νή­θη­κε το 1948 στα Λε­χαι­νά Ηλεί­ας. Γνω­ρί­ζει ανά­γνω­ση και γρα­φή, θυ­μά­ται λί­γη...
Αιλιανός Ι. ΚωνσταντίνοςΑιλιανός Ι. Κωνσταντίνος
 • Γεώργιος Α’ - Αλέξανδρος...
Ο Κων­στα­ντί­νος Ι. Αιλι­α­νός, πρέ­σβυς ε.τ., γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1943. Σπού­δα­σε νο­μι­κά στο Πα­νε­πι­στή­μιο Αθη­νών και είναι δι­δά­κτωρ στην δι­πλω­μα­τι­κή ιστο­ρία του ιδίου Πα­νε­πι­στη­μίου. Το 1966 εισήλ­θε ως...
Κόντης ΒασίληςΚόντης Βασίλης
 • Η εμπλοκή των ΜI6 και CIA στην...
 • Ο Παππούς μου Βασίλης Κόνδης
 • ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΚΚΕ ΣΤΟΝ...
 • και 3 ακόμη βιβλία...
O Bασί­λης Κό­ντης γεν­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το 1937. Φοί­τη­σε στο Β΄ Γυ­μνά­σιο αρ­ρέ­νων Θεσ­σα­λο­νί­κης και...
Shearer WestShearer West
 • Προσωπογραφία
Η Shearer West είναι Κα­θη­γή­τρια Ιστο­ρί­ας της Τέ­χνης στο Πα­νε­πι­στή­μιο του Birmingham. Οι δη­μο­σι­εύ­σεις της πε­ρι­λαμ­βά­νουν τα έρ­γα: The Image of the Actor: Verbal and Visual Representation in the Age of...
Διαμαντοπούλου ΕυαγγελίαΔιαμαντοπούλου Ευαγγελία
 • Προσωπογραφία
 • Ο Θεόφιλος στο Πήλιο
 • ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Η Ευαγ­γε­λία Δι­α­μα­ντο­πού­λου γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1958, δι­δά­σκει ως Λέ­κτο­ρας στον Το­μέα Πο­λι­τι­σμού, Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, Επι­κοι­νω­νι­α­κών...
Βαμβακίδου Ιφιγένεια
 • Le mouvement professionnel et socialiste juif ...
Δάγκας ΑλέξανδροςΔάγκας Αλέξανδρος
 • Le mouvement professionnel et...
 • Ο σοσιαλισμός στη νοτιοανατολική...
 • ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ, ΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ...
 • και 8 ακόμη βιβλία...
Ο Αλέ­ξαν­δρος Δά­γκας γεν­νή­θη­κε το 1947 στην Αλε­ξάν­δρεια Αιγύ­πτου. Σπού­δα­σε ιστο­ρία στην Ecole des...
Βαρβούνης Γ. Μανόλης
 • Οι Μάηδες της Μακρινίτσας
Ο Μα­νό­λης Γ. Βαρ­βού­νης είναι Κα­θη­γη­τής Λα­ο­γρα­φί­ας στο Τμή­μα Ιστο­ρί­ας και Εθνο­λο­γί­ας του Δη­μο­κρί­τειου Πα­νε­πι­στη­μίου Θρά­κης.
Γκασούκα Μαρία
 • Οι Μάηδες της Μακρινίτσας
Η Μα­ρία Γκα­σού­κα είναι Ομό­τι­μη Κα­θη­γή­τρια του Τμή­μα­τος Επι­στη­μών Προ­σχο­λι­κής Αγω­γής και Εκ­παι­δευ­τι­κού Σχε­δι­α­σμού του Πα­νε­πι­στη­μίου Αιγαίου.
Δρυγιανάκης Κωστής
 • Οι Μάηδες της Μακρινίτσας
Ο Κω­στής Δρυ­γι­α­νά­κης είναι συν­θέ­της.
Καπανιάρης Γ. Αλέξανδρος
 • Οι Μάηδες της Μακρινίτσας
Ο Αλέ­ξαν­δρος Γ. Κα­πα­νι­ά­ρης είναι Δι­δά­κτο­ρας Ψη­φι­α­κής Λα­ο­γρα­φί­ας και Με­τα­δι­δα­κτο­ρι­κός Ερευ­νη­τής του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας και Εθνο­λο­γί­ας του Δη­μο­κρί­τειου Πα­νε­πι­στη­μίου Θρά­κης.
Κηπουροπούλου Γεωργία
 • Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του 20ού αι. και η...
Η Γε­ωρ­γία Κη­που­ρο­πού­λου είναι Υπό­τρο­φος ΙΚΥ και Με­τα­δι­δά­κτωρ του Τμή­μα­τος Γε­ω­πο­νί­ας, ΠΔΜ.
Κηπουροπούλου ΕυμορφίαΚηπουροπούλου Ευμορφία
 • Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του...
 • Ζητήματα Διαπραγμάτευσης της...
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ:
Η Ευμορ­φία Κη­που­ρο­πού­λου είναι πτυ­χι­ού­χος του Τμή­μα­τος Φι­λο­σο­φί­ας και Παι­δα­γω­γι­κής του Α.Π.Θ., έχει λά­βει το με­τα­πτυ­χι­α­κό της και τον τίτ­λο του...
Κουρεμένου ΕιρήνηΚουρεμένου Ειρήνη
 • Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του...
 • Συγκρούσεις ταυτοτήτων: Δάσκαλοι...
Η Ειρή­νη Κου­ρε­μέ­νου γεν­νή­θη­κε στο Βό­λο. Από­φοι­τη του Κλα­σι­κού Λυ­κείου Βό­λου και πτυ­χι­ού­χος του Τμή­μα­τος της Κλα­σι­κής Φι­λο­λο­γί­ας του Πα­νε­πι­στη­μίου Ιω­αν­νί­νων, συ­νέ­χι­σε τις με­τα­πτυ­χι­α­κές...
Μαχά - Μπιζούμη Νάντια
 • Οι Μάηδες της Μακρινίτσας
Η Νά­ντια Μα­χά – Μπι­ζού­μη είναι Επί­κου­ρη Κα­θη­γή­τρια Λα­ο­γρα­φί­ας (Λα­ϊ­κή τέ­χνη) του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας Εθνο­λο­γί­ας Δη­μο­κρί­τειου Πα­νε­πι­στή­μιου Θρά­κης,
Μελίσσας Λάζαρος
 • Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του 20ού αι. και η...
Μπαντελάς Βαγγέλης
 • Οι Μάηδες της Μακρινίτσας
Ο Βαγ­γέ­λης Μπα­ντε­λάς είναι Αν­θρω­πο­λό­γος και Εκ­παι­δευ­τι­κός Μου­σι­κής.

 
 epikentro.gr

Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 58816304000
Αθήνα: Ασκληπιού 21, Τ.Κ. 10680, Τηλ. 2103811077
Θεσσαλονίκη: Πλ. Ναυαρίνου 9, Τ.Κ. 54622
Τηλ. 2310256146, 2310256148Όροι χρήσης
Τρόποι πληρωμής και αποστολής
Επιστροφές
Cookies
Απόρρητο
Προσωπικά δεδομένα


Οικονομική ενημέρωση
Πρόσκληση σε Γ.Σ.
Σημεία διανομής συγγραμμάτων
των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ


Σύντομος οδηγός αγοράς
και χρήσης ηλεκτρονικών βιβλίων